Grupp: Huvudforum

C-RAD - Protonterapi/Skandion

2
Gilla!
2014-05-02 09:32:27 » Anmäl

Jaha. Då är Skandionkliniken igång med sin upphandling.

Ytkontursystem för radioterapi

http://www.opic.com/upphandling/ytkontursystem-for-radioterapi-(landstinget-i-uppsala-lan-uppsala)-aid4316048651f8f75c824b7f461f6defeb/

Då kan det börjat röra på sig på annat håll också med lite volym i affärerna.

2
Gilla!
2014-05-02 14:05:03 » Anmäl

Såg att även upphandlingen av Linjäracceleratorsystem till NKS (Nya Karolinska Solna) är aktuell!!!

Svårt att se om det innefattar rörelseövervakningssystem (Catalyst/Sentinel) i denna upphandlingsfas eller om det kommer senare, men stort kan det bli (10 Linacsystem med option på fler inom Stockholms läns landsting).

2
Gilla!
2014-05-03 10:45:36 » Anmäl

#1

Lite tidigt för rörelseövervakning om man tittar på vad som pågår nu.

http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Utrustning-IT/Medicinsk-teknik/

Först cyklotron och linacs (kommande).

2
Gilla!
2014-05-07 12:05:16 » Anmäl

Andningsstyrd strålbehandling (Gating) blir internationell standard.

NEMA Publishes NEMA RT 1-2014 Gating Interface

http://www.nema.org/news/Pages/NEMA-Publishes-NEMA-RT-1-2014-Gating-Interface.aspx

About NEMA

NEMA Setting Standard for Exellence.

NEMA provides a forum for the development of technical standards that are in the best interests of the industry and users...

1
Gilla!
2014-05-09 20:13:13 » Anmäl
1
Gilla!
2014-05-09 20:27:23 » Anmäl

Vet inte hur du hittar allt:)

Men stort tack för att du delar med dig! !

Trevlig helg

1
Gilla!
2014-05-09 23:20:38 » Anmäl

Detsamma:-)

Ps. Canestri verkar vara en kompetent person. Med den bakgrunden bör han veta vad som är värt att satsa på.

http://www.franco-canestri.de/

Inlägget är redigerat av författaren.

1
Gilla!
2014-05-10 07:19:23 » Anmäl

Stort tack Vinfagel!

Kommande veckas rapportering kommer att bli oerhört intressant!

Trevlig helg!

1
Gilla!
2014-05-10 13:10:42 » Anmäl

# 5

Kan bara hålla med Vofflan. Vindfågeln har hela tiden varit garanten för seriösa inlägg bland all den dynga som tidvis spritts ut på C-rad trådar.

2
Gilla!
2014-05-10 20:42:21 » Anmäl

#7,8 Tackar

På något sätt blir det roligare så;-)

Som en VD inom medicisk teknik sa för ett tag sen.

"Förändringar i stora organisationer tar alltid tid. Så även inom vården."

C-Rad har kommit en god bit på väg. Redan i kommersiell fas. Jämför med andra uppstarts inom medtech. Hur snabbt går det för dem?

1
Gilla!
2014-05-12 08:24:32 » Anmäl

Jepp min förvisso obotliga optimistiska tro säger mig att vi denna vecka lämnar dessa gudsförgätna tassemarker och kliver upp några kronor till att börja med .

2
Gilla!
2014-05-18 19:55:51 » Anmäl

Tråden har hamnat på efterkälken. Dags för uppdatering så här på sensöndagen efter en utmärkt rapport;-))

Catalyst (HD-versionen) tillsammans med Varians TrueBeam och deras nya behandlingsbrits. Utlagt i april.

http://www.wienkav.at/kav/kfj/91033454/physik/tb/perfectpitch.htm

Nog blir det ett interface av detta.

Kaiser Frans-Josef Spital är en referensklinik med mycket högt anseende i Europa. Där ska man alltså ha sina grejer.

1
Gilla!
2014-05-19 08:08:37 » Anmäl

ny Redeye blogg av signaturen Carpe Diem:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/c-rad-nu-inget-att-tveka-pa

1
Gilla!
2014-05-19 09:20:13 » Anmäl

Väldigt intressant när Elektas Versa HD och Varians TrueBeam allt flitigare börjar visas på bilder från diverse sjukhus.

Det intressanta i det hela är att i princip alla bilder som publiceras även innehåller minst en "klump" i taket.

Denna "klump" är som vi alla vet en CATALYST.

Trevligt värre!

1
Gilla!
2014-05-21 13:32:18 » Anmäl

Försöker att lyssna på presentationen via c-rads hemsida men den avbryts hela tiden en bit in i sändningen.

Finns det ngn som har en bättre lösning på detta. Skicka gärna en länk.

Mvh

1
Gilla!
2014-06-02 07:44:06 » Anmäl

Vad säger ni gott folk. Är det detta vi kan förväntas under juni månad.

Hade ju varit riktigt trevligt!

Varian interface

"Our expectation is that the validation will take place in summer this year. In several occasions Varian sales organizations made commitments to the customer regarding this interface." TT

Mvh

4
Gilla!
2014-12-12 08:34:29 » Anmäl

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt C-RAD AB (publ) (”C-RAD”) för notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Första dag för handel med C-RADs aktier av serie B på Nasdaq Stockholm är planerad till den 16 december 2014.

Trevligt. En milstolpe nådd, vad nu det innebär. Lite lättare att locka pengar kanske. Dock ingen kapitalanskaffning nu.

Helt planenligt följer börsens bolagskommitté sina tidigare rutiner genom tillkännage godkännandet tidigast två dagar efter sammanträdet.

1
Gilla!
2014-12-12 08:51:57 » Anmäl

Jaha, listbyte klart. Kan man tippa på Skandion nästa, eller Varian?

Kanske läge att läsa noteringsprospektet för den intresserade.

http://www.c-rad.info/document/C-RAD-prospekt-nasdaq.pdf

2
Gilla!
2014-12-12 19:55:25 » Anmäl

Trigger?

Jastro pågår nu (11-13 december) och det har ju TT redan hintat om i ett pressmeddelande angående försäljningsavtalet för den japanska marknaden.

Japan’s major radiotherapy convention – JASTRO – will take place in December in Yokohama. C-RAD will be present for the first time to provide live demonstrations of the Catalyst System to customers.

Affärskultur i Japan

Räkna med flera besök i landet innan ni kommer till avslut. Beslutsprocessen tar tid eftersom beslutet måste förankras hos flera i japanska, förhållandevis hierarkiska företag. Du kan själv, trots att du kanske har full beslutanderätt, hänvisa till att du måste stämma av med hemmakontoret om du vill återuppta förhandlingen senare.

Vi får se.

1
Gilla!
2014-12-15 23:44:25 » Anmäl

Kan man få vara riktigt glad någon gång?:-)

Det här med fri andning (gating) som C-Rad sysslar med gäller tydligen inte bolagets aktieägare. I alla fall inte om tidigare anställda får bestämma. Har man fått lön för att göra ett jobb så tillhör resultatet arbetsgivaren. Svårare än så är det inte.

Dra inte för stora växlar av den här stämningen. Börsens bolagskommitté har tagit upp C-Rad för handel på Small Cap. Utgå ifrån att kommittén har känt till stämningen. Om inte annat, har de som ligger bakom stämningen sett till detta. Men också blivit genomskådade av kommittén som noga bör ha kollat upp patentsituationen innan de bestämde sig.

3
Gilla!
2014-12-18 18:13:08 » Anmäl

Time to say goodbye mr Hedlund? 14-12-18 antal B-aktier151 643. Alltså sålt ca 270 000 senaste månaden.

Ingen corner-position längre och inget bestämmande inflytande i bolaget eftersom du antagligen nu sagt adjö till minoritetsägarens rättigheter.

Det var trevligt så länge det varade. Troligen kommer det att visa sig att din insats varit helt banbrytande.Välj inte bort den sorti som du kan ha förtjänat tillsammans med de andra nyskaparna i bolaget. Bitterhet gör sig inte i något sammanhang.

Inlägget är redigerat av författaren.

1
Gilla!
2014-12-19 09:16:41 » Anmäl

Mycket fint uttryckt Vindfågel. Har haft en känsla av att du varit positivt inställd till EH och uppskattat honom både som yrkesman och person. Bara att beklaga att det verkar bli en så trist sorti.

2
Gilla!
2014-12-20 20:55:27 » Anmäl

Ansökan om stämning sida 3 sista stycket. "Beamocular menar att dessa handlingar (överlåtelsehandlingar; min anmärkning), som endast är ensidigt undertecknade, endast utgör ett praktiskt led i patentprocessen..."

Två frågor

1. Kan tre legitima register (Swe,EU, USA) registrera äganderätt till patent på ensidigt undertecknade överlåtelsehandlingar?

2. Varför har denna överlåtelsehandling inte uttryckligen åberopats som bevisning i målet?

USA som ett exempel. Assignor (överlåtare)

MAAD, KRISTOFER Jun 24, 2008

http://assignment.uspto.gov/#/abstract?fq=applNum%3A12665644

3
Gilla!
2015-01-15 20:35:46 » Anmäl

Angående Skandion.

Radiotherapy (Vision-RT) faller alltså bort på att man inte uppfyller de obligatoriska kraven, de s.k. skall-kraven. De kvalar alltså inte in för att få sitt anbud prövat och borde då rimligen inte få ha synpunkter på att C-Rad, som uppfyller skall-kraven, tilldelas upphandligen. Okynnesöverklagande som redan borde ha avgjorts.

Juridik är ingen exakt vetenskap. Det skulle kunna innebära en skillnad mot det ovanstående. Men jag tror inte det.

3
Gilla!
2015-01-28 16:04:09 » Anmäl

Patenttvisten!

C-Rads svaromål läst. Ingen tvekan om att C-Rad är den rättmätige ägaren till patentet. KM har i juni 2008 skrivit under en överlåtelsehandling (bilaga till svaromålet) som för övrigt är bevittnad av Erik H (närmast komiskt!!). K.M är dessutom den som skött patenthanteringen på företaget och ansökt om patent för sin huvudman, C-Rad:s, räkning.

För att ytterligare stärka sin sak anser C-Rad att det rör sig om en s.k. forskaruppfinning. Redan av denna orsak tillhör uppfinningen C-Rad ensam eftersom K.M:s roll varit att forska/utveckla.

1
Gilla!
2015-01-28 18:31:28 » Anmäl

24# håller med jag log också av den bilagan:)

Hälsningar, Daniel

0
Gilla!
2015-01-28 21:03:04 » Anmäl

Bra där Lindhe. Se till att hålla dig borta från Sandviken i fortsättningen. Där har de bara bandybollar, en vilsen Faxander och tralldamer som väntar på bättre dagar;-) Faxander har dock en chans att hitta rätt, förutsatt att han får till det med vätgasen eller i alla fall bränslecellsplattorna.

Skandionkliniken nästa. Det ska väl inte vara så svårt. Lever man inte upp till skall-kraven i en upphandling så ska man hålla käft och inte beklaga sig över att någon annan är bättre. Inte heller i Örebro levde Radiotherapys anbud upp till skallkraven. Den gången var det C-Rad som klagade på att landstinget missade detta och fick rätt i domstol.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.