Aktieguidens modereringssystem

Modereringssystemet är en del av Aktieguiden Insider. Medlemmarna i Aktieguiden Insider ansvarar för tolkningen av Aktieguidens skrivregler och kan genom modereringssystemet påverka vilka inlägg som ska tas bort, samt, i förekommande fall, vilka medlemmar som ska fråntas skrivrättigheter på Aktieguiden.

Så här fungerar modereringssystemet

Vid samtliga inlägg på Aktieguiden finns det en möjlighet att rösta på att inlägget bryter mot någon av Aktieguidens skrivregler och därför ska tas bort. Antalet röster som krävs ändras dynamiskt i relation till antalet medlemmar i Aktieguiden Insider.

Om inlägg från en och samma skribent röstas bort vid upprepade tillfällen kommer det att leda till att den skribenten i fråga stängs av. Detta sker enligt följande tabell och händer med automatik:

1 borttaget inlägg i forumet = Varning via meddelande.
3 borttagna inlägg i forumet = Avstängning i 7 dagar samt inlägg i Webmaster-gruppen.

1 borttaget inlägg i chatten = Varning via meddelande.
3 borttagna inlägg i chatten = Avstängning i 7 dagar samt inlägg i Webmaster-gruppen.

Om man inte har blivit bortmodererad sedan 30 dagar i forumet och 7 dagar i chatten tillbaka nollställs alla varningar.

Vi som står bakom Aktieguiden kommer inte att ta bort inlägg eller stänga av skribenter i andra fall än om de bryter mot någon av skrivreglerna §1-§6. Det är därmed upp till dig som medlem i Aktieguiden Insider att se till att modereringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

» Länk till Aktieguidens skrivregler