Lite historia

Året var 1999. IT-aktierna gick som ett skenande tåg. Vi jobbade som webbutvecklare och handlade också själva på börsen. Steget att starta ett socialt nätverk för aktieintresserade kändes inte stort och den hösten lanserade vi första versionen av Aktieguiden.

Det är smått svindlande att tänka på hur lång tid som passerat sedan dess, och hur mycket som har förändrats. Från starten hade vi för avsikt att skaffa oss intäkter genom reklam på Aktieguiden men i kraschen 2000-2001 kollapsade reklammarknaden på internet och annonspriserna sjönk som en sten i ett bottenlöst hav.

För att kunna överleva och utveckla Aktieguiden vidare införde vi en medlemsavgift som var frivillig, och tack vare alla som valde att bidra med avgiften kunde vi fortsätta verksamheten. Ja, det var till och med så att ni skänkte oss pengar utöver avgiften, till servrar och annat.

Att generera tillräckligt med intäkter för att också kunna ta ut en ersättning i form av lön till oss som arbetade med utvecklingen visade sig dock bli en svår nöt att knäcka. Genom åren har vi försökt på en mängd olika sätt; vi har kört olika affiliate-lösningar, sålt böcker, sålt aktieanalyser, samarbetat med nätmäklarna, producerat nyhetsbrev, och mycket annat. Lärorikt har det varit men tyvärr aldrig lönsamt.

På Aktieguiden har våra medlemmar alltid haft möjlighet att starta egna diskussionsgrupper. Sedan möjligheten infördes har över 1100 grupper startats och kommit att handla om långt mycket mer än bara värdepappersmarknaderna. Grupper ledde oss fram till idén att 2005 öppna upp en annan tjänst - www.iFokus.se

Vi brukar alltid säga att Aktieguiden är ett samarbete; vi som driver tjänsten står för den tekniska lösningen och ni som använder tjänsten står för innehållet. I skrivande stund är vi i färd med att lansera en ny version av Aktieguiden. Från och med nu tar vi bort medlemsavgiften för att i framtiden bara ha en symbolisk engångsavgift som aktiverar några utvalda funktioner som vi inte vill att folk ska kunna missbruka.

Skillnaden idag 2011 mot förr är att vi nu löst vår egen försörjning på annat sätt och vi dessutom minimerat våra kostnader. Några större intäkter kommer därför inte att behövas för att trygga Aktieguidens framtid. Ni kan med andra ord räkna med att vi kommer vara en mötesplats att räkna med långt in i framtiden.

Stockholm 2011-01-10

Staffan Hansson
Webmaster på Aktieguiden